• 1 Khiem Cao
  • 2 Kiet Ngo
  • 3 Thanh Tùng
  • 4 Duc An Nguyen
  • 5 Doan Khoa Dang

#901904 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 73
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY

#848913 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 78
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY