• 1 Bước Đi
  • 2 Long Huy
  • 3 Nguyễn Tuấn Minh
  • 4 Nguyễn Lâm
  • 5 Quá Bùn

#954084 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 92
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,376,000đ

XEM ACC

3,300,000đ

CARD 2,640,000đ

MUA NGAY