• 1 Khiem Cao
  • 2 Kiet Ngo
  • 3 Thanh Tùng
  • 4 Duc An Nguyen
  • 5 Doan Khoa Dang

#908388 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 99
● Trang Phục: 208
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 99

Skin: 208

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,920,000đ

XEM ACC

11,000,000đ

CARD 8,800,000đ

MUA NGAY

#906992 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 99
● Trang Phục: 301
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 99

Skin: 301

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,920,000đ

XEM ACC

11,000,000đ

CARD 8,800,000đ

MUA NGAY