• 1 Bước Đi
  • 2 Long Huy
  • 3 Nguyễn Tuấn Minh
  • 4 Nguyễn Lâm
  • 5 Quá Bùn

#956163 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 97
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,448,000đ

XEM ACC

3,400,000đ

CARD 2,720,000đ

MUA NGAY