#1173506 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 59
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,150,000đ

XEM ACC

7,000,000đ

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY