• 1 Cao Văn Ngoc
  • 2 Tuan Vy
  • 3 Minh Khiên
  • 4 Look Noice Cheems
  • 5 Nguyen Thọ

#1096476 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 40

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 612,000đ

XEM ACC

850,000đ

CARD 680,000đ

MUA NGAY

#1094945 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 612,000đ

XEM ACC

850,000đ

CARD 680,000đ

MUA NGAY