• 1 Cao Văn Ngoc
  • 2 Tuan Vy
  • 3 Minh Khiên
  • 4 Look Noice Cheems
  • 5 Nguyen Thọ

#1091556 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 76
● Trang Phục: 61
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 61

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 684,000đ

XEM ACC

950,000đ

CARD 760,000đ

MUA NGAY

#1091546 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 684,000đ

XEM ACC

950,000đ

CARD 760,000đ

MUA NGAY