• 1 An Nguyen
  • 2 Thiên Đức
  • 3 Đức Anh Chin
  • 4 Nguyễn Linh
  • 5 Nguyễn Công Trí

#1268292 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 92
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 92

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#1268291 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 93
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 93

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY