#1280059 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 175
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 175

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,575,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY

#1280026 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 108
● Trang Phục: 150
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 108

Skin: 150

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,575,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY