#1284201 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 145
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 112

Skin: 145

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 2,250,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY

#1284194 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 95
● Trang Phục: 134
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 95

Skin: 134

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 2,250,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY