• 1 Hữu Thức
  • 2 Hoàng Hải
  • 3 Hoàng Trực
  • 4 Nguyễn Phúc
  • 5 Hieu Phan

#1258233 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,700,000đ

XEM ACC

6,000,000đ

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY