• 1 Hữu Thức
  • 2 Hoàng Hải
  • 3 Hoàng Trực
  • 4 Nguyễn Phúc
  • 5 Hieu Phan

#1257164 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 72
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

8,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY