• 1 Tân Thanh Nhàn
  • 2 Hoan Lương
  • 3 Nguyen Phuoc
  • 4 Thien Tran
  • 5 Đông Lương

#1262060 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 88
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 63

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 765,000đ

XEM ACC

1,700,000đ

CARD 850,000đ

MUA NGAY

#1262059 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 84

Skin: 83

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 765,000đ

XEM ACC

1,700,000đ

CARD 850,000đ

MUA NGAY