• 1 Cao Văn Ngoc
  • 2 Tuan Vy
  • 3 Minh Khiên
  • 4 Look Noice Cheems
  • 5 Nguyen Thọ
Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Tên Thời Gian Phần thưởng
Hoàng Enh 45 giây trước 80 Quân Huy
Trần Anh Duy 3 phút trước 200 Quân Huy
Mọc Tịnh Chung 5 phút trước 100 Quân Huy
Tiến Garena 7 phút trước 100 Quân Huy
Hùng Đèn Led 11 phút trước 80 Quân Huy
Giáo Dục Côngdân 12 phút trước 1000 Quân Huy
Bơ Đi Mà Sống 14 phút trước 50 Quân Huy
Lê Bảo 15 phút trước 1000 Quân Huy
Khánh Nè 16 phút trước 1000 Quân Huy
Đàm Sky 18 phút trước 80 Quân Huy