Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Tên Thời Gian Phần thưởng
Bá Chủ 2 phút trước 1000 Quân Huy
Nguyễn Trình 2 phút trước 50 Quân Huy
Nhật Nguyễn 9 phút trước 200 Quân Huy
Châu Nhất Thống 10 phút trước 50 Quân Huy
Ngô Tấn Long 15 phút trước 100 Quân Huy
Hoàng Huy 19 phút trước 500 Quân Huy
Huy Hiệp 21 phút trước 200 Quân Huy
Con Bò Cười 24 phút trước 100 Quân Huy
Shup Po Nam 32 phút trước 50 Quân Huy
Sơn Bàn 32 phút trước 50 Quân Huy