Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Tên Thời Gian Phần thưởng
Dao Thanh Khai 1 phút trước Chúc mừng năm mới
Hoàng Bính 2 phút trước Nick 10 tướng
Dũng Lê 3 phút trước Nick Trắng TT
Vũ Quang Trường 6 phút trước 500 Quân Huy
Võ Minh Nhật 9 phút trước 500 Quân Huy
Phạm Đức Thắng 10 phút trước Chúc mừng năm mới
Lê Hoài 11 phút trước Nick Trắng TT
Gaming Laxx Gaming 12 phút trước Nick Trắng TT
Nguyễn Thanh Sang 15 phút trước Nick Trắng TT
Thu Trang 16 phút trước 1000 Quân Huy