• 1 Cao Văn Ngoc
  • 2 Tuan Vy
  • 3 Minh Khiên
  • 4 Look Noice Cheems
  • 5 Nguyen Thọ
Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Tên Thời Gian Phần thưởng
Trịnh Nhân 47 giây trước 500 Quân Huy
Huy Đức 3 phút trước Chúc mừng năm mới
Hiền Vương 6 phút trước Chúc mừng năm mới
Nguyễn An 10 phút trước Nick từ 100 tướng
Lê Tôn Hoài Bảo 10 phút trước 500 Quân Huy
Trang Vũ 12 phút trước Nick 10 tướng
Phúc Võ Thanh 17 phút trước Nick 10 tướng
Duy Nguyen 19 phút trước Nick 10 tướng
Khoaii Ca'a 20 phút trước Nick 10 tướng
Nguyễn Huy Trung 21 phút trước 500 Quân Huy