• 1 Trịnh Anh Hao
 • 2 Nguyễn Đức Duy
 • 3 Nguyễn Giang
 • 4 Phạm Lâm
 • 5 Đỗ Kakeniken

Acc Liên Quân Trắng Thông Tin

Liên quân

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 419

XEM TẤT CẢ

Thử vận may 7.000đ

Thử vận may 9.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 262
 • Đã Bán: 883

XEM TẤT CẢ

Random 1 có 10 tướng trở lên chỉ 25k

Thử vận may 9.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 112
 • Đã Bán: 186

XEM TẤT CẢ

Random 2 có 15 tướng trở lên chỉ 50k

Thử vận may 15.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 49
 • Đã Bán: 127

XEM TẤT CẢ

Random 3 có 20 tướng trở lên chỉ 75k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 62
 • Đã Bán: 30

XEM TẤT CẢ

Random 4 có 25 tướng trở lên chỉ 120k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 48
 • Đã Bán: 24

XEM TẤT CẢ

Random 5 có 30 tướng trở lên chỉ 250k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 224
 • Đã Bán: 5

XEM TẤT CẢ

Random 7 có đá quý hoặc skin đá quý 450k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 54
 • Đã Bán: 4

XEM TẤT CẢ

Random 8 có đá quý hoặc skin đá quý

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 40
 • Đã Bán: 6

XEM TẤT CẢ

Random 9 Sở hữu 40 tướng

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 1
 • Đã Bán: 7

XEM TẤT CẢ