#1105807 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY