#1131891 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 69
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 69

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 598,500đ

XEM ACC

950,000đ

CARD 665,000đ

MUA NGAY