#1284200 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 106
● Trang Phục: 114
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 106

Skin: 114

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,980,000đ

XEM ACC

2,200,000đ

CARD 2,200,000đ

MUA NGAY